บทความ


ถาม-ตอบ


ประเภทประกาศ

ประเภทอสังหาฯ

สถิติ

 • วันที่เปิดบริการ 10 ก.พ. 2556
 • ประกาศทั้งหมด 188,550 เรื่อง
 • สมาชิกทั้งหมด 1,404 ท่าน


 แนะนำอสังหาริมทรัพย์

     เว็บบอร์ด

รูปภาพ   หัวข้อประกาศ หมวด ราคา/เนื้อที่ เข้าชม/ความเห็น
ขายบ้านเดี่ยว     อำเภอแม่ใจ พะเยา (KK02-11546) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (KK02-11546)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > แม่สุก
บ้านเดี่ยว ราคา 3,497,000 บาท
เนื้อที่ 1ไร่ 3งาน 46ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว    อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-11639) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-11639)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > เจริญราษฎร์
บ้านเดี่ยว ราคา 2,494,000 บาท
เนื้อที่ 1ไร่ 3งาน 19ตารางวา
1096/-
ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง     อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-12867) ขาย ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-12867)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > บ้านเหล่า
บ้านเดี่ยว ราคา 1,040,000 บาท
เนื้อที่ 1ไร่ 2งาน 63ตารางวา
1095/-
ขายบ้านเดี่ยว     อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-15310) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-15310)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > แม่ใจ
บ้านเดี่ยว ราคา 7,687,000 บาท
เนื้อที่ 2ไร่ 3งาน 46ตารางวา
1095/-
ขายบ้านเดี่ยว     อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-15311) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-15311)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > แม่ใจ
บ้านเดี่ยว ราคา 6,355,000 บาท
เนื้อที่ 3ไร่ 90ตารางวา
1095/-
ขายอาคารพาณิชย์   อำเภอภูซาง พะเยา (PKK04-05829) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอภูซาง พะเยา (PKK04-05829)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > เชียงแรง
อาคารพาณิชย์ ราคา 1,433,000 บาท
เนื้อที่ 19ตารางวา
1096/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK04-05811) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK04-05811)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ดอนศรีชุม
อาคารพาณิชย์ ราคา 1,404,000 บาท
เนื้อที่ 23ตารางวา
1096/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเชียงคำ พะเยา (PKK04-04904) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเชียงคำ พะเยา (PKK04-04904)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > เชียงคำ > หย่วน
อาคารพาณิชย์ ราคา 3,312,000 บาท
เนื้อที่ 41ตารางวา
1095/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-04076) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-04076)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > บ้านต๋อม
อาคารพาณิชย์ ราคา 2,970,000 บาท
เนื้อที่ 54ตารางวา
1095/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05604) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05604)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > เวียง
อาคารพาณิชย์ ราคา 3,580,000 บาท
เนื้อที่ 48ตารางวา
1096/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05697) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05697)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > บ้านต๋อม
อาคารพาณิชย์ ราคา 2,643,000 บาท
เนื้อที่ 18ตารางวา
1095/-
ขายอาคารพาณิชย์  อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05721) ขาย ขายอาคารพาณิชย์ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK04-05721)  
15 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > แม่กา
อาคารพาณิชย์ ราคา 4,116,000 บาท
เนื้อที่ 49ตารางวา
1095/-
ขาย โกดัง / โรงงาน พื้นที่ 30-3-81 ไร่ ขนาดใหญ่ที่สุด ในอ.ภูซาง จ.พะเยา. ขาย ขาย โกดัง / โรงงาน พื้นที่ 30-3-81 ไร่ ขนาดใหญ่ที่สุด ในอ.ภูซาง จ.พะเยา.  
13 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > ภูซาง
โรงงาน ราคา 85,000,000 บาท
เนื้อที่ 30ไร่ 3งาน 81ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-12744) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-12744)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูกามยาว > ดงเจน
บ้านเดี่ยว ราคา 2,242,000 บาท
เนื้อที่ 1งาน 84ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว     อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-12959) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-12959)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูกามยาว > ดงเจน
บ้านเดี่ยว ราคา 1,460,000 บาท
เนื้อที่ 45ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-13685) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-13685)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูกามยาว > แม่อิง
บ้านเดี่ยว ราคา 3,314,000 บาท
เนื้อที่ 1ไร่ 26ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-13880) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-13880)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูกามยาว > ห้วยแก้ว
บ้านเดี่ยว ราคา 5,034,000 บาท
เนื้อที่ 6ไร่ 2งาน 55ตารางวา
1095/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-14700) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูกามยาว พะเยา (PKK02-14700)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูกามยาว > ดงเจน
บ้านเดี่ยว ราคา 17,884,000 บาท
เนื้อที่ 8ไร่ 1งาน 62ตารางวา
1095/-
ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-10087) ขาย ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-10087)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > สบบง
บ้านเดี่ยว ราคา 2,366,000 บาท
เนื้อที่ 1งาน 98ตารางวา
1097/-
ขายบ้านเดี่ยว    อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-15289) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-15289)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > เชียงแรง
บ้านเดี่ยว ราคา 4,836,000 บาท
เนื้อที่ 7ไร่ 45ตารางวา
1095/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอภูซาง พะเยา  (PKK02-15290) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-15290)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > ป่าสัก
บ้านเดี่ยว ราคา 9,156,000 บาท
เนื้อที่ 3ไร่ 3งาน 51ตารางวา
1095/-
ขายบ้านไม้     อำเภอภูซาง พะเยา  (PKK02-12958) ขาย ขายบ้านไม้ อำเภอภูซาง พะเยา (PKK02-12958)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > ภูซาง > ป่าสัก
บ้านเดี่ยว ราคา 3,689,000 บาท
เนื้อที่ 3งาน 10ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว    หมู่บ้านนันทวัน พะเยา (PKK02-08210) ขาย ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านนันทวัน พะเยา (PKK02-08210)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > บ้านต๋อม
บ้านเดี่ยว ราคา 6,191,000 บาท
เนื้อที่ 1งาน 85ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-10268) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-10268)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > จำป่าหวาย
บ้านเดี่ยว ราคา 3,288,000 บาท
เนื้อที่ 1ไร่ 39ตารางวา
1096/-
ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-12183) ขาย ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-12183)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > เวียง
บ้านเดี่ยว ราคา 4,760,000 บาท
เนื้อที่ 1ไร่ 1งาน 13ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-12865) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-12865)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > แม่ปืม
บ้านเดี่ยว ราคา 1,829,000 บาท
เนื้อที่ 1งาน 60ตารางวา
1095/-
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-13025) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-13025)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > บ้านต๊ำ
บ้านเดี่ยว ราคา 2,467,000 บาท
เนื้อที่ 2งาน 32ตารางวา
1095/-
ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-13483) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-13483)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > แม่กา
บ้านเดี่ยว ราคา 6,500,000 บาท
เนื้อที่ 3งาน 47ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านไฮโซเทล จีเนียสโฮม พะเยา (PKK02-14701) ขาย ขายบ้านเดี่ยว หมู่บ้านไฮโซเทล จีเนียสโฮม พะเยา (PKK02-14701)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > บ้านต๋อม
บ้านเดี่ยว ราคา 4,145,000 บาท
เนื้อที่ 1งาน 10ตารางวา
1095/-
ขายบ้านใต้ถุนสูง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-15610) ขาย ขายบ้านใต้ถุนสูง อำเภอเมืองพะเยา พะเยา (PKK02-15610)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > จำป่าหวาย
บ้านเดี่ยว ราคา 5,667,000 บาท
เนื้อที่ 11ไร่ 1งาน 52ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว      อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-06918) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-06918)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > ศรีถ้อย
บ้านเดี่ยว ราคา 3,460,000 บาท
เนื้อที่ 2ไร่ 1งาน 52ตารางวา
1095/-
ขายบ้านเดี่ยว    อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-08385) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-08385)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > แม่ใจ
บ้านเดี่ยว ราคา 1,684,000 บาท
เนื้อที่ 89ตารางวา
1095/-
ขายบ้านเดี่ยว    อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-08398) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอแม่ใจ พะเยา (PKK02-08398)  
9 ส.ค. 66  | พะเยา > แม่ใจ > แม่ใจ
บ้านเดี่ยว ราคา 1,962,000 บาท
เนื้อที่ 1งาน 74ตารางวา
1096/-
อาคารพาณิชย์ 3ชั้น ติดถนนใหญ่ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา  ZCM018 ขาย อาคารพาณิชย์ 3ชั้น ติดถนนใหญ่ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ZCM018  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > แม่กา
อาคารพาณิชย์ ราคา 5,900,000 บาท
เนื้อที่ 29ตารางวา
1096/-
อาคารพาณิชย์ 3ชั้น 49 ตารางวา ติดถนนใหญ่ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ZCM019 ขาย อาคารพาณิชย์ 3ชั้น 49 ตารางวา ติดถนนใหญ่ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ZCM019  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > แม่กา
อาคารพาณิชย์ ราคา 6,900,000 บาท
เนื้อที่ 49ตารางวา
1096/-
อพาร์ตเมนต์ 4ชั้น 27ห้อง หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้เช่าเต็มทุกห้อง ZCM020 ขาย อพาร์ตเมนต์ 4ชั้น 27ห้อง หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้เช่าเต็มทุกห้อง ZCM020  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > แม่กา
อพาร์ทเม้นท์-หอพัก ราคา 27,000,000 บาท
เนื้อที่ 1งาน 12ตารางวา
1096/-
ที่ดินเปล่า 131.5 ตารางวา ถมแล้ว ติดอพาร์ตเมนต์ และอาคารพาณิชย์ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ZCM021 ขาย ที่ดินเปล่า 131.5 ตารางวา ถมแล้ว ติดอพาร์ตเมนต์ และอาคารพาณิชย์ หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ZCM021  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > เมืองพะเยา > แม่กา
ที่ดิน ราคา 13,000,000 บาท
เนื้อที่ 131ตารางวา
1096/-
ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง อำเภอเชียงคำ พะเยา (PKK02-15558) ขาย ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง อำเภอเชียงคำ พะเยา (PKK02-15558)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > เชียงคำ > หย่วน
บ้านเดี่ยว ราคา 4,045,000 บาท
เนื้อที่ 1ไร่ 1งาน 83ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-05654) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-05654)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ป่าซาง
บ้านเดี่ยว ราคา 966,000 บาท
เนื้อที่ 1งาน 56ตารางวา
1098/-
ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-07173) ขาย ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-07173)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ห้วยลาน
บ้านเดี่ยว ราคา 931,000 บาท
เนื้อที่ 2งาน 41ตารางวา
1095/-
ขายบ้านเดี่ยว    อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-08925) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-08925)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > หนองหล่ม
บ้านเดี่ยว ราคา 1,100,000 บาท
เนื้อที่ 3ไร่ 3งาน 76ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-09867) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-09867)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ดอกคำใต้
บ้านเดี่ยว ราคา 1,087,000 บาท
เนื้อที่ 1งาน 29ตารางวา
1095/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-09900) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-09900)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > สันโค้ง
บ้านเดี่ยว ราคา 1,661,000 บาท
เนื้อที่ 2งาน 4ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-10421) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-10421)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > บ้านปิน
บ้านเดี่ยว ราคา 1,731,000 บาท
เนื้อที่ 2งาน 35ตารางวา
1095/-
ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-10925) ขาย ขายบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-10925)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > คือเวียง
บ้านเดี่ยว ราคา 3,443,000 บาท
เนื้อที่ 3ไร่ 2งาน 81ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว          อำเภอดอกคำใต้ พะเยา ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ห้วยลาน
บ้านเดี่ยว ราคา 935,000 บาท
เนื้อที่ 1งาน 79ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14215) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14215)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > คือเวียง
บ้านเดี่ยว ราคา 1,064,000 บาท
เนื้อที่ 2ไร่ 1งาน 1ตารางวา
1095/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14578) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14578)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > ดอกคำใต้
บ้านเดี่ยว ราคา 6,606,000 บาท
เนื้อที่ 3งาน 77ตารางวา
1096/-
ขายบ้านเดี่ยว   อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14726) ขาย ขายบ้านเดี่ยว อำเภอดอกคำใต้ พะเยา (PKK02-14726)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > ดอกคำใต้ > บุญเกิด
บ้านเดี่ยว ราคา 942,000 บาท
เนื้อที่ 51ตารางวา
1096/-
ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง  อำเภอเชียงม่วน พะเยา (PKK02-07203) ขาย ขายบ้านไม้ใต้ถุนสูง อำเภอเชียงม่วน พะเยา (PKK02-07203)  
8 ส.ค. 66  | พะเยา > เชียงม่วน > บ้านมาง
บ้านเดี่ยว ราคา 1,078,000 บาท
เนื้อที่ 55ตารางวา
1096/-